دوستان و همراهان همیشگی سایت کمپین سفارت سبز

بعلت پاره ای اقدامات و بهینه سازی  ،  صفحه جدید و مدرن تری با همین نام و آدرس  و مدیریت جدید ، تا سی ام ماه نوامبر 2015

راه اندازی خواهد شد ، پوزش ما را بپذیرید

با آرزوی تندرستی و موفقیت برای تک تک شما هم میهنانِ گرامی 

پاینده و جاوید نام ایران و ایرانی